עירית תכנון מטבחים ומערכות מזון
EN

HE

טלפון - עירית מערכות מזון מייל - עירית מערכות מזון fb-f

בלוג

דף הביתהכלתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט- 2009

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט- 2009

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 (להלן חוק רישוי – עסקים), בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר הפנים לפי סעיף 6 ג(ב) לחוק רישוי עסקים לעניין תקנה 3, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21 א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף – 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 , אני מתקין תקנות אלה:

צפייה בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט- 2009 לחץ כאן!

 

לפרטים והצעת מחיר

צרו עימנו קשר