עירית תכנון מטבחים ומערכות מזון
EN

HE

טלפון - עירית מערכות מזון מייל - עירית מערכות מזון fb-f

בלוג

דף הביתתקנות

תקנות רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) התשמ"ג 1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח 1968- (להלן – החוק), ובתוקף הסמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935 , שנטלתי לעצמי בהתאם לסעיף 32 לחוק-יסוד: הממשלה, אני מתקין תקנות אלה: פרק א' : פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה – "בית אוכל" – כל […]

המשך קריאה

מדריך לתנאי תברואה בבתי אוכל

מדריך לתנאי תברואה בבתי אוכל

במדריך הזה מובא מידע על תנאי התברואה הנדרשים בבתי אוכל, לפי התקנות שהותקנו על-ידי שר הבריאות ועל פי הניסיון המקצועי, שנרכש בפועל בביקורות בעסקים, בשילוב נציגי משרד הבריאות ועיריית תל–אביב-יפו. מטרת המדריך לאפשר לבעל העסק להיות מודע לדרישות התברואה והתשתית הנדרשים ממנו לשם תפקוד נכון של העסק וכדי לשמור על בריאות הציבור. המידע שבחוברת מפורט לפי הנושאים הנבדקים […]

המשך קריאה

תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך

תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 כא ו– 37  א 1 (לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 11981- (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הכלכלה ועם הממונה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: צפייה בתקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך לחץ כאן!

המשך קריאה

פרוגרמה לתכנון ולציוד מעונות יום לגיל הרך

פרוגרמה לתכנון ולציוד מעונות יום לגיל הרך

הפרוגרמה לתכנון מעונות יום לילדים בגיל הרך (לידה עד 3 שנים) עודכנה והותאמה לדרישות המקצועיות ולתקני הבטיחות כדי להבטיח את שלומם בטחונם והתפתחותם התקינה והבריאה של תינוקות ופעוטות בכל ההיבטים: הפיזי, הבריאותי, הבטיחותי והחינוכי. צפייה בפרוגרמה לתכנון ולציוד מעונות יום לגיל הרך לחץ כאן!

המשך קריאה

מדריך לתכנון והקמה של מעונות יום שיקומיים

מדריך לתכנון והקמה של מעונות יום שיקומיים

תמי אילון – עו"ס רכזת מקצועית, הקרן לפיתוח שירותים לנכים, אגף הקרנות, המוסד לביטוח לאומי דינה בן לביא – עו"ס מפקחת ארצית גיל רך (לידה עד שלוש), האגף לשירותי רווחה ושיקום, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מיקי כהן – עו"ס סמנכ"ל פרויקטים, קרן שלם – פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית- התפתחותית ברשויות המקומיות. שוש זאב רשף […]

המשך קריאה

תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז – 2017

תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז – 2017

תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז – 2017 בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4, 5 ו- 25 לחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז – 2016 (להלן – החוק) וסעיפים 3, 137 ו-138 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), השתע"ו – 2015 (להלן – חוק המזון), ולאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור […]

המשך קריאה

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט- 2009

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט- 2009

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 (להלן חוק רישוי – עסקים), בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר הפנים לפי סעיף 6 ג(ב) לחוק רישוי עסקים לעניין תקנה 3, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21 א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף – 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז- […]

המשך קריאה

לפרטים והצעת מחיר

צרו עימנו קשר