עירית תכנון מערכות מזון
טלפון - עירית מערכות מזון מייל - עירית מערכות מזון fb-f

שירותים

דף הביתשירותיםטיפול באישורי משרד הבריאות ורישיון יצרן

טיפול באישורי משרד הבריאות ורישיון יצרן

הגשת תוכנית ראשונית למשרד הבריאות במסגרת חוות דעת מקדמית וקבלת אישור עקרוני לפני ביצוע התוכנית בשטח.

בהגשת תוכנית לחוות דעת מקדמית יש לשלם אגרה לפתיחת תיק.

לאחר ביצוע התוכנית המאושרת במלואה, טיפול מול משרד הבריאות באישור הסופי לקבלת רישיון עסק / רישיון יצרן.

אישור יצרן משרד הבריאות | משרד הבריאות אישור יצרן

לפרטים והצעת מחיר

צרו עימנו קשר